We have a range of digital books published on behalf of Yellow House English

Yellow House English is the brand name for materials written and composed by Claire Selby to help children learn English. It stands for the highest educational values delivered in the most memorable way. It is play-with-a-purpose English teaching. Yellow House English believes that all children can learn English successfully. The most important step is to start learning at a very young age. Millions of children around the world learn English better and faster with Yellow House English.

Click on a book cover for more information and to buy a copy

How to help your Child Learn English
How to help your child learn English is an easy-to-read guide. It answers all the key questions parents everywhere are asking, including:
• When should my child start learning English?
• How do children learn English best?
• What should I expect from my child at each age from 0 to 10+?
• How can I help my child as I am not a teacher and don’t speak English well?

£7.99

How to help your Class Learn English
Clear and easy-to-follow, this is an ideal handbook for teachers of English to young learners in preschool and primary. It has 3 parts:
1. Research, methodology and the ideal approach to teaching young learners
2. How to plan and structure English lessons within the pre-primary and primary frameworks
3. Practical advice on choosing and using materials, equipment and games

£15.99

Help Your Child Learn English (Polish)
Przystępując do lektury tej książki myślą Państwo zapewne o jakimś konkretnym dziecku - może o swoim własnym, może o wnuku, siostrzenicy, bratanku lub innych krewnych. Ja także pisząc myślałam o dzieciach. Miałam przed oczami twarze moich własnych dzieci, które w najwcześniejszych latach wzrastały jako dwujęzyczne, jak również wiele radosnych, zamyślonych bądź rozbawionych twarzyczek dziecim w wieku przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym, które spotykałam w różnych krajach przez ostatnich dziesięć lat.

£7.99

Help Your Class Learn English (Polish)
Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym, czy świeżo upieczonym nauczycielem angielskiego jako języka obcego, im więcej będziesz wiedział o sposobach, jakimi dzieci uczą się języka, tym lepiej będziesz potrafi ł im w tym pomóc. Teraz jest właśnie odpowiedni moment, by zweryfi kować swoje spojrzenie na metody nauczania języka angielskiego jako języka obcego (Teaching English as a Foreign Language – w skrócie TEFL), ponieważ przybyły nam nowe źródła informacji.

£15.99

How to help your Child Learn English (Russian)
Мы  приложили  все  усилия,  чтобы  информация,  содержащаяся  в  этой книге  на  момент  выхода  в  печать,  была  максимально  достоверной. Автор и издательство не несут ответственности за ошибки и упущения,  независимо  от  вызвавшей  их  причины.  Ни  автор,  ни  редактор,  ни  издатели  не  несут  ответственности  за  повреждение  или  ущерб,

£7.99

How to help your Child Learn English (Vietnamese)
Bản quyền tiếng Việt “Bí quyết giúp con giỏi tiếng Anh” © Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn 2016.
Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp, phân  phối  dưới  dạng  in  ấn  hoặc  văn  bản  điện  tử,  đặc  biệt  là  việc  phát  tán  trên  mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty cổ phần sách và truyền  thông Quảng Văn là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của Công ty và  tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền.

£7.99

How to help your Child Learn English (Chinese)

How to help your child learn English is an easy-to-read guide. It answers all the key questions parents everywhere are asking, including:
• When should my child start learning English?
• How do children learn English best?
• What should I expect from my child at each age from 0 to 10+?
• How can I help my child as I am not a teacher and don’t speak English well?

Intrinsic Books digital edition: £15.99 ($19.75)

How to help your Class Learn English (Chinese)

How to help your child learn English is an easy-to-read guide. It answers all the key questions parents everywhere are asking, including:
• When should my child start learning English?
• How do children learn English best?
• What should I expect from my child at each age from 0 to 10+?
• How can I help my child as I am not a teacher and don’t speak English well?

Intrinsic Books digital edition: £15.99 ($19.75)

24/03/2022